Dotacja Edukacja ekologiczna dla seniorów

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach otrzymało dofinansowanie w ramach AKCJI 2 Partnerstwa na rzecz współpracy, Partnerstwa na małą skalę (KA210-ADU) o budżecie 30 000 euro w ramach sektora Edukacja Dorosłych w programie Erasmus+

Tytuł projektu: Edukacja ekologiczna dla seniorów

Partner Projektu: AcademicAssociation Project – Rumunia

Kwota dofinansowania: 30 000 euro

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz stworzenie wspólnego programu zajęć dla seniorów na temat ekologii.