Edukacja ekologiczna dla seniorów – Kraków – Oświęcim

Edukacja ekologiczna dla seniorów – Kraków – Oświęcim

W czasie wolnym od zajęć zaplanowanych w ramach projektu, Goście z Rumunii zwiedzili Kraków, Oświęcim i Wadowice.

Piesza wycieczka po Krakowie rozpoczęła się na Wawelu, gdzie goście zwiedzili Katedrę Wawelską, arkadowy dziedziniec zamkowy, rzeźbę Smoka Wawelskiego przy Smoczej Jamie. Następnie ulicą Grodzką dotarliśmy do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła. Na Krakowskim Rynku zwiedziliśmy Bazylikę Mariacką, Sukiennice i pomnik Adama Mickiewicza. Dalej ul. Floriańską dotarliśmy przez Bramę Floriańska do Barbakanu. Wracając plantami w stronę Wawelu zwiedziliśmy po drodze kościół św. Anny.

Zobacz galerię zdjęć

Duże wrażenie na gościach z Rumunii wywarło Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Bezpośrednim powodem utworzenia obozu była powiększająca się liczba aresztowanych masowo Polaków i przepełnienie istniejących więzień. Pierwszy transport Polaków dotarł do KL Auschwitz 14 czerwca 1940 r. z więzienia w Tarnowie. Początkowo miał to być kolejny z obozów koncentracyjnych, tworzonych przez nazistów już od początku lat trzydziestych. Funkcję tę Auschwitz spełniał przez cały okres swego istnienia, także gdy – od 1942 r. – stał się równocześnie jednym z ośrodków „Endlösung der Judenfrage” (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej) – nazistowskiego planu wymordowania Żydów zamieszkujących okupowane przez III Rzeszę tereny.

Auschwitz, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, to najbardziej rozpoznawalny symbol Holokaustu i miejsce ludobójstwa na świecie. Nigdy, w żadnym innym obozie lub ośrodku zagłady, esesmani nie wymordowali tak wielkiej liczby Żydów pochodzących prawie z całej okupowanej przez Niemców Europy. Nadal wiele osób jednak nie wie, że Polacy stanowili blisko 40% zarejestrowanych więźniów Auschwitz i że w obozie osadzeni też zostali i ginęli: Romowie, sowieccy jeńcy wojenni i więźniowie ponad dwudziestu narodowości.

Zobacz galerię zdjęć