Edukacja ekologiczna dla seniorów – podsumowanie

Edukacja ekologiczna dla seniorów – podsumowanie

Zgodnie z założeniami projektu przedstawiamy cztery filmy podsumowujące mobilności.

Filmy z mobilności grupy polskiej do Rumunii zostały wykonane przez lidera projektu UTW w Woźnikach.

Filmy z mobilności grupy rumuńskiej do Polski zostały wykonane przez partnera projektu – AAP – Rumunia

I mobilność do Rumunii

II mobilność do Rumunii

I mobilność do Polski

II mobilność do Polski