Grupowa mobilność edukacyjna

Grupowa mobilność edukacyjna

W dniach od 12 do 19 kwietnia 2024 r. odbyła się grupowa  mobilność edukacyjna do  Sannicandro di Bari we Włoszech. Organizacją przyjmującą była L’Altra Universita A.P.S. (Włoski Uniwersytet Trzeciego Wieku).

W mobilności wzięło udział 15 seniorów słuchaczy z UTW w Woźnikach. Towarzyszyły im cztery osoby z kadry zarządzającej UTW w charakterze opiekunów.

Uczestnicy mobilności uczestniczyli w kursie podnoszącym kompetencje cyfrowe. Realizując program kursu seniorzy wykonali zdjęcia podczas spaceru po mieście Snnicandro di Bari, nauczyli się przerzucać zdjęcia z telefonu do laptopa a następnie nauczyli się tworzyć prezentację z wykorzystaniem wykonanych zdjęć na programach do tworzenia prezentacji. Każdy z uczestników wykonał własną prezentację.

Oprócz kursu seniorzy uczestniczyli w zajęciach L’Altra Universita A.P.S.: w zajęciach z wychowania motorycznego, warsztatach ceramicznych, warsztatach szydełkowania, warsztatach tworzenia sztucznych kwiatów.

Podczas wspólnego spotkania obie organizacje przedstawiły prezentacje o swoich działaniach na rzecz seniorów, o sposobie zarządzania i swoich planach.

Dzięki udziałowi w mobilności:

Uczestnicy lepiej rozumieją różnorodność w swoich społeczeństwach.

Uczestnicy są bardziej świadomi problemów: dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii i rasizmowi.

Uczestnicy dowiedzieli się więcej o Europie, Unii Europejskiej i wartościach europejskich.

Uczestnicy dowiedzieli się więcej o nowych i użytecznych sposobach zastosowania technologii cyfrowych.

Uczestnicy chętnie wykorzystują więcej technologii cyfrowych w swoim życiu codziennym.

Uczestnicy odnieśli następujące  korzyści z mobilności:

Zdobyli lub udoskonalili przydatne umiejętności praktyczne.

Stali się bardziej pewni siebie, niezależni i odpowiedzialni.

Poszerzyli umiejętności językowe poprzez kontakt z seniorami z innych krajów europejskich

Zarząd nabył doświadczenie w prowadzeniu UTW poprzez wymianę doświadczeń z włoskim UTW,

Rozszerzona została oferta edukacyjna UTW