Olimpiada sportowa dla seniorów

Zapraszamy na olimpiadę dla seniorów w dniu 28 września o godz. 16,00 na boisko sportowe do Kamieńskich Młynów.

Olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet trzeciego Wieku w Woźnikach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju wsi Kamieńskie Młyny oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Kamieńskich Młynach

 

regulamin olimpiady

oświadczenie uczestnika