Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach

Zadanie publiczne pod nazwą: Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach współfinansowane jest ze środków Gminy Woźniki.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania edukacyjne:

– wykład inauguracyjny,

– kurs języka angielskiego dla początkujących,

– zajęcia ruchowe – pilates,

– udział w wydarzeniu kulturalnym.

Termin realizacji zadania publicznego – 02.12.2022 r.