Projekt ROWEREM PRZEZ GMINĘ

Projekt ROWEREM PRZEZ GMINĘ

Zadanie publiczne pod nazwą: Rowerem przez gminę współfinansowane jest ze środków Gminy Woźniki.

Kwota dofinansowania: 2 300,00 zł

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania:

– zajęcia ruchowe – sekcja rowerowa,

– dwie wycieczki rowerowe z piknikiem.

Termin realizacji zadania publicznego – 31.12.2023 r.