Nowy projekt: “STAR – Seniorzy Technologie Adaptacja Rzeczywistość”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach realizuje projekt „STAR Seniorzy Technologie Adaptacja Rzeczywistość” dofinansowany z programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Celem głównym projektu jest działanie na rzecz zwiększania kompetencji cyfrowych, wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii i Internetu, oraz umiejętności wykorzystywania aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom, przez osoby w wieku 60+ zamieszkujące powiat lubliniecki oraz tarnogórski w woj. śląskim.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Portal Innowacji Senioralnych

Termin realizacji zadania projektu do 31 grudnia 2023