Zapraszamy na wycieczki rowerowe

Zapraszamy na wycieczki rowerowe

Miłośników wycieczek rowerowych zapraszamy na pierwszą wycieczkę rowerową w ramach projektu Rowerem przez gminę.

Zbiórka w niedzielę 16 kwietnia o godz. 14.00 na parkingu przed firmą Bosch Center Mazanek – ul. Dworcowa 24 w Woźnikach

Planujemy wycieczki rowerowe po terenach gminy Woźniki.

W ramach zadania planowane są dwie dłuższe wyprawy połączone ze zwiedzaniem, warsztatami edukacyjnymi oraz piknikiem:

– w środę 28 czerwca wycieczka do Czarnego Lasu połączona ze zwiedzaniem zabytkowego pałacu w Czarnym Lesie oraz zwiedzaniem parku i zabudowań pałacowych. W ramach wycieczki zostanie zorganizowany piknik w parku pałacowym.

– w czwartek 7 września wycieczka do leśniczówki Imielów na terenie Nadleśnictwa Świerklaniec leśnictwo Kolonia Woźnicka. W ramach wycieczki przewidziana jest organizacja warsztatów edukacyjnych przeprowadzonych przez przedstawiciela Nadleśnictwa Świerklaniec oraz piknik przy ognisku.

Projekt ROWEREM PRZEZ GMINĘ

finansowany jest ze środków Gminy Woźniki