Zarząd

Przewodnicząca – Aldona Hryciuk

Wiceprzewodnicząca – Lidia Michalska

Skarbnik – Zofia Cichowska

Sekretarz – Krzysztof Cieluch

Członek Zarządu – Zdzisław Hryciuk