Bezpieczeństwo seniora w internecie

Bezpieczeństwo seniora w internecie

Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na cykl warsztatów “Bezpieczeństwo seniora w internecie”.
Warsztaty finansowane są ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 5 października w lokalu przy ul. Solarnia 2 w Woźnikach o godz. 14.00.
Na zajęcia proszę przynieść swoje telefony komórkowe.