O nas

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach zostało zarejestrowane w KRS 5 kwietnia 2022 r. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauki o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych i obsługi komputera. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej w formie wykładów, odczytów, seminariów, dyskusji, prelekcji, konferencji, lektoratów języków obcych, zajęć warsztatowych zgodnych z zainteresowaniami uczestników, prowadzonych przez specjalistów.