Edukacja ekologiczna dla seniorów – spotkanie informacyjne

Edukacja ekologiczna dla seniorów – spotkanie informacyjne

Odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektu “Edukacja ekologiczna dla seniorów”. Słuchacze UTW zostali poinformowani o założeniach projektu jego celach oraz planowanych działaniach i rezultatach. Słuchacze zostali poinformowani o źródłach finansowania projektu. Odbyła się wstępna rekrutacja uczestników projektu w tym uczestników mobilności do Rumunii. Poinformowano uczestników, że zgodnie z założeniami projektu w mobilnościach będą brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz wolontariusze.

Utworzony został zespół projektowy w składzie Aldona Hryciuk – koordynator projektu i Lidia Michalska. W pracę zespołu angażować się będą pozostali członkowie zarządu oraz chętni do pracy członkowie Stowarzyszenia.

Poinformowano uczestników, że pierwszym działanie w ramach projektu będzie udział w kursie języka angielskiego.

Omówiono planowany harmonogram pierwszej mobilności partnera Projektu AcademicAssociation Project z Braili w Rumuni, która odbędzie się w dniach od 1 do 6 maja 2023 r..

Goście z Rumuni zakwaterowani zostaną w ekologicznym gospodarstwie agroturystycznym w Ligocie Woźnickiej. Serwowane im będą śniadania z produktów uprawianych w gospodarstwie. Do dyspozycji gości będzie duży ogród, w którym będą mogli wypocząć, korzystając z mebli ogrodowych, huśtawki i grilla.

Podczas pierwszej mobilności partnerzy zapoznają się ze strukturą swoich organizacji i ich działalnością, zostanie wspólnie opracowany program ekologiczny dla seniorów. Goście wezmą udział w zajęciach własnych UTW oraz w warsztatach ekologicznych.

W ramach mobilności przewidziano spotkanie gości z władzami gminy Woźniki oraz zwiedzanie Woźnik i atrakcji turystycznych najbliższej okolicy.

W ramach zwiedzania przewidziano wędrówki piesze.