Edukacja ekologiczna dla seniorów – warsztaty ekologiczne