Edukacja ekologiczna dla seniorów – warsztaty w przedszkolu