Geny czy środowisko? – wykład dr Marka Kaczmarzyka

Geny czy środowisko? – wykład dr Marka Kaczmarzyka

Geny czy środowisko? O znaczeniu odziedziczalności w kształtowaniu ludzkich kompetencji – myśl o tym, że złożone ludzkie kompetencje mają genetyczne korzenie jest często odrzucana z powodu obaw przed jakimś rodzajem genetycznego determinizmu. Najnowsze osiągnięcia genetyki populacyjnej podpowiadają jednak paradoksalnie coś dokładnie odwrotnego. Dziedzina ta wyjaśnia ludzką wyjątkowość i niepowtarzalność możliwości jakie ma każdy z nas, znosi pojęcie normy i pozwala docenić indywidualne predyspozycje. Może być wsparciem w wyborze kierunku kształcenia pod warunkiem, że dobrze zrozumiemy statystyczny charakter jej wyników.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na wykład w dniu 2 listopada o godz. 18.,00 w sali widowiskowej w MGOK w Woźnikach.

 

Projekt MŁODZI SENIORZY finansowany jest ze środków PROW na lata 2014 – 2020