Komisja rewizyjna

Przewodnicząca – Halina Pentak

Wiceprzewodnicząca – Renata Szewczyk

Członek – Stefania Kaźmierska