Kurs English for School Administration and Non Teaching Staff

W dniach od 17 do 24 marca zarząd UTW uczestniczył w kursie Kurs English for School Administration and Non Teaching Staff w Europass Teacher Academy Barcelona. Kurs dedykowany był pracownikom administracyjnym placówek oświatowych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności językowe. Celem kursu była pomoc w rozwijaniu produktywnych i receptywnych umiejętności językowych, przy jednoczesnym skupieniu się na głównej potrzebnie personelu administracyjnego: precyzyjnym i skutecznym otrzymywaniu i przekazywaniu informacji.

Uczestnicy kursu poprawili swoje kompetencji językowe, dzięki czemu sprawniej i pewniej posługiwać się będą językiem angielskim. Czuć się będą pewniej w kontaktach z gośćmi zagranicznymi podczas realizacji następnych projektów.