Projekt Rozwój UTW w Woźnikach poprzez organizację zagranicznych mobilności edukacyjnych

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach otrzymało dofinansowanie w ramach AKCJI KA122-ADU – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze edukacji dorosłych w programie Erasmus+

Tytuł projektu: Rozwój UTW w Woźnikach poprzez organizację zagranicznych mobilności edukacyjnych

Kwota dofinansowania: 48 531 euro

Celem projektu jest:

  • Rozwój organizacji i zwiększenie udziału dorosłych w działaniach edukacyjnych.
  • Rozwój kompetencji językowych kadry, wolontariuszy i słuchaczy UTW.
  • Rozwój kompetencji informatycznych słuchaczy i edukatorów/wolontariuszy.

Zrealizowane to zostanie poprzez grupową mobilność edukacyjną 15 uczestników UTW oraz kursy i szkolenia dla kadry i wolontariuszy.