Zapraszamy na cykl wykładów

Zapraszamy na cykl wykładów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Woźnikach zaprasza na cykl wykładów dr. Marka Kaczmarzyka

– Co z tą pamięcią? Rodzaje i neurobiologiczne podłoże zapamiętywania – pamięć wydaje się oczywista tak długo jak długo nie zawodzi. Dlaczego tak często zapominamy o drobiazgach? Wiele z tego co nas w tym kontekście niepokoi, okazuje się częścią samego procesu zapamiętywania. Znajomość praw rządzących działaniem pamięci może nas ustrzec nie tylko przed błędami w jej codziennej obsłudze, ale także unikać stawiania sobie celów, których nie można osiągnąć.

– Stres, ocena i pamięć w stanie zagrożenia – Ciekawość i skłonność do poszukiwań jest gatunkowo specyficzną cechą człowieka. Nasza aktywność poznawcza łączy się jednak w nieunikniony sposób z ryzykiem dlatego nasze mózgi wciąż poszukują równowagi pomiędzy poszukiwaniem , a ostrożnością. Szkoła jest miejscem gwałtownych starć pomiędzy działaniem układu nagrody (motywacja) oraz systemem prowadzącym do unikania i ucieczki (układ kary).

– Szkoła memów – pojęcie memu, jako kulturowego odpowiednika genu pozwala spojrzeć w interesujący sposób na ewolucję kultur i proces międzypokoleniowej wymiany informacji. Z tej perspektywy wychowanie może przypominać dobór informacji korzystnych w przyszłym życiu naszych wychowanków. Decydując o jakości przekazywanych informacji decydujemy czy tworzymy umysły samodzielne czy uzależnione od swoich opiekunów.

– Geny czy środowisko? O znaczeniu odziedziczalności w kształtowaniu ludzkich kompetencji – myśl o tym, że złożone ludzkie kompetencje mają genetyczne korzenie jest często odrzucana z powodu obaw przed jakimś rodzajem genetycznego determinizmu. Najnowsze osiągnięcia genetyki populacyjnej podpowiadają jednak paradoksalnie coś dokładnie odwrotnego. Dziedzina ta wyjaśnia ludzką wyjątkowość i niepowtarzalność możliwości jakie ma każdy z nas, znosi pojęcie normy i pozwala docenić indywidualne predyspozycje. Może być wsparciem w wyborze kierunku kształcenia pod warunkiem, że dobrze zrozumiemy statystyczny charakter jej wyników.

– Lustra w naszych głowach – uśmiech, który widzimy, wywołuje przyjemność. Widząc człowieka trzymającego młotek i obraz w ciężkiej ramie, wiemy jaki będzie jego kolejny ruch. Jest tak ponieważ nasze mózgi odtwarzają stany, które widzimy u innych. Robią to wykorzystując tak zwane mechanizmy lustrzane. To dzięki nim udziela się uczniom zaangażowanie nauczyciela a kibice wiercą się w czasie oglądania meczu. Znajomość działania tych mechanizmów pozwala nam spojrzeć na edukację z nowej fascynującej perspektywy.

 

Pierwszy wykład z cyklu – 31 maja o godz. 18.30 w Sali widowiskowej MGOK.

Projekt  MŁODZI SENIORZY finansowany ze środków PROW na lata 2014 – 2020