I semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku

I semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku

I semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach współfinansowany był ze środków dotacji Gminy Woźniki w ramach projektu „Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach”, składek członków Stowarzyszenia oraz wpłat uczestników.

W I semestrze naszej działalności odbyło się 7 wykładów poświęconych kondycji naszego mózgu, dbałości o urodę i zdrowie, bezpieczeństwu na drogach oraz dwa wykłady z cyklu „Podróże małe i duże”.

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia sportowo rekreacyjne: nordic walking oraz pilates.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w kursie języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia odbywały się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury oraz w Szkole Podstawowej w Woźnikach.

Słuchacze Uniwersytetu mogli dbać nie tylko o kondycję fizyczną ale także o kondycję mózgu uczestnicząc w czwartkowych spotkaniach miłośników gier planszowych oraz brydża.

Nie zabrakło też oferty dla miłośników teatru. Uczestniczyliśmy w spektaklu Teatru Korez „Minujom mie Hanka”, w spektaklu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie „Harold i Maude” oraz podziwialiśmy kunszt aktorski młodych aktorów teatru Maska w Szkole Podstawowej w Woźnikach w przedstawieniu „Rodzina to mój skarb”.

W imieniu Zarządu oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Woźnikach dziękujemy Burmistrzowi Woźnik za wsparcie finansowe oraz udostępnianie lokali gminnych. Podziękowania kierujemy także do pani Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach oraz pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woźnikach za udostępnienie pomieszczeń.